Informační oznámení

Správce
Smažík s.r.o., IČ: 62955314, Slánská 111, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 40692/MSPH.
Smažík Kladno s.r.o., IČ: 62955314, Slánská 111, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 193580/MSPH.
Informace o zpracování osobních údajů
Vaše osobní a smluvní údaje (např. jméno, adresa, číslo zákazníka a kontaktní údaje) ze všech smluv a objednávek (např. objednávka/kupní smlouva na vůz, smlouvy o zárukách, leasingové smlouvy, smlouvy o financování, servisní zakázky a prodejky) budou námi zpracovány z důvodu úspěšného dokončení všech kroků týkajících se smlouvy.
Zpracování údajů na základě čl. 6 (1) (b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od posledního kontaktu správcem osobních údajů nebo jednou z níže uvedených společností.
Příjemci
Údaje budou zpracovávány a sdíleny pro níže uvedené účely, a to následujícím příjemcům:
Údaje
Výše uvedené osobní údaje ve spojení se souvisejícími smluvními údaji, souvisejícími údaji o vozidle, technickými údaji pro náhradní díly a příslušenství nebo údaje o dílenských a servisních službách pro individualizovaný marketing a průzkum trhu (identifikační číslo vozidla, počet najetých kilometrů, servisní prohlídky a jejich detaily)
Účely
Péče o zákazníky: Např. pozvánky na akce, informace o technických aktualizacích souvisejících s mým vozem, upozornění na prohlídky / údržbu / servisní zásahy nebo asistenčních službách
Informování zákazníků: Kontaktování v oblasti nabídek nových a ojetých vozidel, finanční a leasingové nabídky, servisní nabídky prodejců, ukončení leasingové nebo finanční smlouvy, informace o úpravě zajištění kvality služeb Vašeho vozu, nabídky příslušenství
Reklamní účely: Individuální nebo adresné nabídky produktů a služeb
Výzkumy spokojenosti zákazníků: Kontakt po koupi / servisním zásahu, např. průzkum spokojenosti s vozem / servisním zásahem u prodejce
Řešení stížností zákazníků: předávání informací mezi příjemci (Smažík s.r.o. / Smažík Kladno s.r.o. a příjemcem dle značky) s cílem podpořit vyřizování stížnosti zákazníků
Výkup: v případě, že v souvislosti s nákupem vozu dojde z Vaší strany k prodeji ojetého vozidla do protihodnoty, jsou zpracovávány i tyto osobní údaje, včetně údajů o ojetém vozidle a kupní ceně. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem příjemce dle značky.
Příjemci
SMAŽÍK s.r.o., IČ: 62955314, Slánská 111, 272 01 Kladno
SMAŽÍK Kladno s.r.o., IČ: 24291102, Slánská 111, 272 01 Kladno

a také:
Pro vozy, Fiat, Jeep: F Automobil Import s.r.o., sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 406 13 275 a FCA Italy S.p.A., Via Nizza 250, 10126 Turin (Itálie)
Pro vozy Opel: O Automobil Import s.r.o., IČ: 07975503, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - Krč sdílí mé osobní údaje s příslušnými zpracovateli např. dodavateli IT služeb, dodavateli průzkumů a dodavateli marketingových služeb a Opel Automobile GmbH.
Pro vozy MG: M Motors CZ s.r.o., IČ: 27192636, se sídlem Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Pro vozy Mitsubishi: M Motors CZ s.r.o., IČ: 27192636, se sídlem Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Vaše práva
Máte právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání (právo na zapomenutí), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost dat, právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu v souladu s platnými právními předpisy.
Mějte prosím na paměti, že výše uvedená práva jsou omezena zákonem a musí být naplněna pouze za určitých podmínek.
Na vaši žádost lze aktualizovat vaše osobní údaje kdykoli (např. změna adresy).
Pokud chcete uplatnit vaše výše uvedená práva, kontaktujte správce osobních údajů např. e-mailem na adrese info@smazikkladno.cz.
Chcete-li uplatnit své právo na stížnost (dle čl. 77 GDPR) kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 170 00, www.uoou.cz
Kontakty
SMAŽÍK s.r.o., IČ: 62955314, Slánská 111, 272 01 Kladno, Tel.: 312 246 704, e-mail: info@smazikkladno.cz
SMAŽÍK Kladno s.r.o., IČ: 24291102, Slánská 111, 272 01 Kladno, Tel.: 312 246 704, e-mail: info@smazikkladno.cz